De NVVE

Geplaatst op Categorieën Algemeen, Alma Uitvaartzorg

Iedereen weet dat hij eens zal sterven. Maar wanneer dat zal zijn, weet niemand. En ook weet niemand hoe dat zal gebeuren. Wat de meeste mensen wensen, is na een gezond leven op hoge leeftijd rustig in hun slaap overlijden. Soms is de werkelijkheid echter anders.

Velen hebben een mening over het levenseinde. Vaak wordt gezegd: “Als ik niks meer kan, ga ik liever dood”.

Er zijn nog altijd mensen die denken dat je tegen die tijd de huisarts een seintje geeft. En dat die dan de volgend dag komt met een spuitje.
Natuurlijk is dat niet zo. Nog los van het feit dat een arts daar zelf een afweging in moet maken, is euthanasie een proces wat zorgvuldig moet worden doorlopen, zoals vastgelegd in de wet.
Ga eens met de huisarts praten hoe hij of zij tegenover euthanasie staat. Bespreek dat al vroeg, als er nog helemaal niets aan de hand is, dan weet de arts dat u het echt meent. Dat heet ‘dossier’ opbouw en is belangrijk om te regelen.

De NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levensEinde) kan je alle informatie over geven over euthanasie, maar ook over wilsverklaringen zoals het euthanasieverzoek bij dementie en het behandelverbod. Zij hebben, tegen een kleine vergoeding, de juiste documenten waarin u e.e.a. kan vastleggen. Met een handleiding hoe u die zelf in kan vullen.

De Levenseinder kliniek, verbonden aan de NVVE, neemt euthanasie verzoeken in overweging van mensen die om welke reden dan ook niet geholpen kunnen worden door hun huisarts.

Ik denk dat het heel erg bijzonder is dat we in Nederland euthanasie kennen. We mogen er trots op zijn dat we dat met zoveel zorgvuldigheid hebben omgeven. Dat we zoveel openheid kennen dat alle informatie over een vrijwillig levenseinde, in welke vorm dan ook, zomaar vrij verkrijgbaar is. En dat er consulenten zijn die ons oprecht en zonder oordelen kunnen adviseren.

Op www.nvve.nl vind je alle informatie.