Keurmerk Uitvaartzorg

Het Keurmerk Uitvaartzorg

Alma Uitvaartzorg heeft sinds 2011 het Keurmerk Uitvaartzorg.

Het keurmerk kent zes zekerheden:

U kunt bij uitvaartondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg rekenen op de zes zekerheden. U kunt erop vertrouwen dat de dienstverlening van alle keurmerkhouders aan deze zes kwaliteitseisen voldoet. Periodiek toetst een onafhankelijke certificatie-instelling of zij nog aan deze hoge eisen voldoen.

Heldere afspraken over uitvoering

De uitvaartbegeleidster legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

Transparante kostenbegroting

De uitvaartbegeleidster legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

Goede organisatie van de uitvaart

De uitvaartbegeleidster garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

Bekwaam personeel

Het personeel van de uitvaartonderneming is gekwalificeerd en moet jaarlijks voldoende uitvaarten verzorgen. Om de vakbekwaamheid van de uitvaartbegeleidsters te borgen is er het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg.

Doelmatige klachtenafhandeling

De uitvaartbegeleidster hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van de client staat natuurlijk voorop. De uitvaartbegeleidster vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen. Alma Uitvaartzorg had over 2019 een gemiddelde van een 9,7.

Voor meer informatie kijk op de site van het Keurmerk.

Alma Uitvaartzorg is de uitvaartonderneming van Naarden en omgeving