Corona

Corona

Corona maatregelen vanaf 5 juni 2021

Voor heel Nederland zijn regels opgesteld, op veel regels vormt de uitvaart een uitzondering; Alma Uitvaartzorg volgt de richtlijnen van het RIVM, het Uitvaart Crisisteam en de diverse gemeenten. Daarnaast kennen alle crematoria, begraafplaatsen en locaties hun eigen invulling. Binnen deze beperkingen doen we ons uiterste best om samen met de nabestaanden de uitvaart toch zo mooi mogelijk te maken.

Als er geen Corona is geconstateerd, komen we gewoon bij u thuis om alles te bespreken. We nemen wel veiligheidsmaatregelen in acht d.m.v. gebruik van handalcohol en het houden van afstand.
Wilt u een persoonlijk gesprek of wilt u meer weten over de mogelijkheden die er zijn, belt u dan voor een afspraak naar 035-6910743 of neem contact op via info@almauitvaartzorg.nl. Zo’n gesprek is gratis en verplicht u tot niets.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor?
Bel dan naar ‘Een luisterend oor tijdens de Coronacrisis‘ 020-8081538.

De regels vanaf 26 juni

Met ingang van zaterdag 26 juni 2021 versoepelen de coronamaatregelen verder. Voor uitvaarten vervalt het absolute maximum van 100 gasten, maar wordt de anderhalve meter afstand bepalend voor het maximum aantal mensen. Het is aan de locaties waar de uitvaart plaatsvindt om te bepalen hoeveel mensen zij toelaten.

Afstand houden en vaste zitplaats
De basisregels blijven gelden. Het blijft dus belangrijk dat gasten bij uitvaarten onderling 1,5 meter afstand houden en het systeem waarbij iedereen een vaste zitplek heeft, blijft gelden.

Mondkapjes
De mondkapjesplicht vervalt mits de anderhalve meter afstand bewaard wordt. Daar waar de 1,5 meter afstand niet bewaard kan worden, blijft de mondkapjesplicht gelden.

Beperking thuisbezoek vervalt
Vanaf zaterdag 26 juni geldt er geen beperkingen meer van het aantal bezoekers dat thuisontvangen mag worden.

Verzorging en opbaring
De verzorging van de overledene mag worden gedaan door naasten (max 2 personen), in het bijzijn van het zorgteam. Het dragen van een mondkapje is verplicht.
Als het overlijden komt door Corona worden er uiteraard veiligheids-maatregelen genomen en wordt de verzorging in principe gedaan door het zorgteam.

Thuis opbaren mag, op bed, maar ook in een kist, mand of op een opbaarplank.

Ieder uitvaartcentrum kent z’n eigen regels met een maximum aantal bezoekers in het pand.

Rouwvervoer en de erehaag
Meerijden in de rouwwagen mag weer, maar alleen met goedkeuring van de chauffeur en met een mondkapje. In een volgwagen mogen 6 personen meerijden.

Er mogen 6 mensen dragen. Als er officiële dragers zijn, moeten dat er 4 – 6 zijn zonder familie.

In de gemeente Gooise Meren is een erehaag toegestaan, waarbij ieder op 1,5 mtr van elkaar moet staan. Er is geen maximum meer voor het aantal personen.

Condoleance en materialen
Er mogen condoleance-materialen worden neergelegd, mits er bakjes zijn met ‘nieuwe’ en ‘oude’ pennen.

Je mag elkaar helaas niet condoleren, omhelzen en troosten, het nieuwe gebaar voor condoleren is een hand op je hart houden. Iedereen moet (ook buiten) de 1,5 meter afstand in acht houden, behalve mensen uit 1 huishouding.

Tot 26 juni:
Op iedere locatie liggen mondkapjes. Wanneer er wordt gelopen, is een mondkapje verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wanneer er wordt gezeten, mogen de kapjes af.

Registratie
Op iedere uitvaartlocatie moeten de genodigden gegevens achterlaten.  Dit moet gebeuren volgens de AVG normen; de gegevens mogen alleen worden gebruikt voor onderzoek door de GGD en worden na 14 dagen vernietigd.  Op iedere locatie liggen registratie formulieren waarop alle aanwezigen hun volledige naam, telefoonnummer en mailadres moeten opschrijven. Naast de formulieren staan bakjes ‘nieuwe’ en ‘gebruikte’ pennen.

Aantallen tot 26 juni
De regels wisselen rond het maximaal toegestane aantal mensen. Maar los van het toegestane aantal, moeten mensen ook 1,5 meter afstand kunnen houden… We hebben een lijst van alle crematoria, begraafplaatsen, kerken en locaties in het Gooi e.o. met zgn. Corona-plaatsen.

Er geldt in de thuissituatie een maximum van 4 persoon, per keer, per dag, dat geldt ook voor een bezoek bij een thuisopbaring of bij een condoleance of afscheid thuis.

Er zijn maximaal 100 mensen toegestaan bij een uitvaart (incl. kinderen tot en met 12 jaar), mits het veilig is volgens de Corona regels en mensen zich registreren.

Als de condoleance op dezelfde locatie (geen horeca locatie) plaatsvindt als het afscheid, gelden hiervoor dezelfde regels. Er mag dan tevens een hapje en een drankje worden geserveerd.
Vanaf 5 juni geldt hier een maximale groepsgrootte van 50 personen!

Corona besmetting nabestaanden 1e en 2e graad
Nabestaanden die positief getest zijn, verblijven verplicht in quarantaine en kunnen een uitvaart niet bijwonen. Het RIVM maakt een uitzondering voor nabestaanden in de eerste graad: als hun gezondheidstoestand het toelaat en zij weinig klachten hebben (geen koorts en niet hoesten), kunnen zij met een chirurgisch/medisch mondneusmasker aanwezig zijn bij de plechtigheid. Zij moeten het masker altijd ophouden, behalve bij spreken bij het katheder en bij eten en drinken. Handschoenen zijn aanbevolen. Plaatsnemen in een volgwagen is niet mogelijk, net als het binnen bijwonen van de condoleance.

Nabestaanden die niet getest zijn, maar wel verplicht in quarantaine zijn, kunnen een uitvaart niet bijwonen. Het RIVM maakt hier een uitzondering voor nabestaanden in de eerste en de tweede graad: als hun gezondheidstoestand het toelaat en zij weinig klachten hebben (geen koorts en niet hoesten), kunnen zij met een chirurgisch/medisch mondneusmasker aanwezig zijn bij de plechtigheid. Zij moeten het masker altijd ophouden, behalve bij spreken bij het katheder en bij eten en drinken. Handschoenen zijn aanbevolen. Plaatsnemen in een volgwagen is niet mogelijk, net als het binnen bijwonen van de condoleance.
Eerstegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters. Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.

Condoleance hapjes en drankjes
Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, is een nazit met een hapje en een drankje mogelijk. Er zijn echter wel restricties. Zo moet er een looproute worden aangehouden, mogen statafels alleen met krukken met moet iedereen echt zitten aan tafel. De familie komt langs. Het aanbod van drankjes en hapjes is soms beperkt.

Als de condoleance elders plaatsvindt, dus buiten de uitvaartlocatie, geldt een maximum van 50 personen. Een hapje en een drankje zijn mogelijk.

De begraafplaats
Op sommige begraafplaatsen mag de kist alleen dalen met een lift, dus niet met touwen.
Bij sommige begraafplaatsen mag er ook geen zand in het graf worden geschept. Wij sprayen alcohol op de handen van alle genodigden voor er een schepje zand wordt gepakt.

Vraag bij je uitvaartbegeleidster wat wijsheid is, maar houd er rekening mee dat we de komende tijd met vallen en opstaan moeten gaan leren hoe we de nieuwe regels gaan toepassen.