Corona

Corona

Corona maatregelen vanaf 19 december 2021

Voor heel Nederland zijn regels opgesteld, op veel regels vormt de uitvaart een uitzondering; Alma Uitvaartzorg volgt de richtlijnen van het RIVM, het Uitvaart Crisisteam en de diverse gemeenten. Daarnaast kennen alle crematoria, begraafplaatsen en locaties hun eigen invulling. Binnen deze beperkingen doen we ons uiterste best om samen met de nabestaanden de uitvaart toch zo mooi mogelijk te maken.

Als er geen Corona is geconstateerd, komen we gewoon bij u thuis om alles te bespreken. We nemen wel veiligheidsmaatregelen in acht d.m.v. gebruik van handalcohol en het houden van afstand. Verder vinden we het fijn als iedereen die deelneemt aan gesprekken, gevaccineerd zijn.

Wilt u een persoonlijk gesprek of wilt u meer weten over de mogelijkheden die er zijn, belt u dan voor een afspraak naar 035-6910743 of neem contact op via info@almauitvaartzorg.nl. Zo’n gesprek is gratis en verplicht u tot niets.

Heeft u behoefte aan een luisterend oor?
Bel dan naar ‘Een luisterend oor tijdens de Coronacrisis‘ 020-8081538.

De regels vanaf 15 januari

Met ingang van 15 januari 2022  blijven de regels ongewijzigd, behalve dat er nu 4 mensen thuis (uit 1 huishouden, ouder dan 12 jaar) op bezoek mogen komen.

Het blijft belangrijk dat gasten bij uitvaarten onderling afstand houden (1,5 meter) en je bij klachten thuisblijft.

Een condoleance in de dagen voorafgaand aan de uitvaart, mag alleen buiten in blokken of op een uitvaartlocatie i.v.m. het maximum van 4 personen (ouder dan 12 jaar) per dag.

Een uitvaart mag op alle tijden plaatsvinden, ook na 17.00 uur.

Voor een uitvaart op een uitvaartlocatie (crematoria en begraafplaatsen of locaties die zijn aangewezen als zgn. uitvaartlocatie) is een Coronatoegangsbewijs niet verplicht.

Per uitvaart zijn maximaal 100 personen toegestaan, op 1,5 meter afstand. Het aantal wordt dus berekend op basis van het aantal m2, dat is per locatie anders. De uitvaartbegeleiding heeft lange lijsten met de juiste aantallen per locatie en per zaal.
Het maximale aantal personen is inclusief kinderen. Iedereen moet zitten, een huishouden (als je samen in 1 huis leeft of samen in 1 auto bent gekomen) mag bij elkaar zitten.

Mondkapjes (liefst FPP2) zijn verplicht, zowel als je loopt als dat je zit. Ze mogen alleen af als je spreekt bij het afscheid of als je eet of drinkt.

Bij een nazit, moet iedereen blijven zitten, de familie komt langs om ieder te begroeten.

Met toestemming van de burgemeester is een begrafenis of crematie later dan 6 werkdagen na een overlijden mogelijk. In dat geval kan de burgemeester na overleg met een arts (in het Gooi is dat de GGD) tijdelijk een afwijkende termijn stellen. De uitvaartbegeleiding kan het uitstel aanvragen.

Quarantaine vervalt als je met iemand met Corona in aanraking bent geweest, mits je een Booster hebt gehad of korter dan 8 weken geleden Corona hebt gehad.

Voor reizigers uit zeer hoogrisicogebieden geldt een quarantaineplicht. De quarantaineplicht geldt niet als je vanwege een uitvaart uit een zeer hoogrisicogebied reist.
Let op: als je naar Nederland reist heb je mogelijk documenten nodig als een vaccinatiebewijs of testbewijs. Lees meer over Nederland inreizen.