Tips bij overlijden

Informatie voor de periode na de uitvaart is nodig!

Niet alleen voor naasten, maar voor alle betrokkenen is informatie nodig. De eerste dagen staan mensen nog niet open voor uitgebreide informatie, terwijl het wel handig is als men weet wat er gaat gebeuren. Ervaring is schaars, mensen maken niet vaak van heel nabij een afscheid mee.

Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk informatie is over het komend rouwproces, maar ook alle praktische gevolgen ervan. Na het overlijden van mijn man kreeg ik te maken met een vriendenkring die niet wist hoe ze hulp moesten bieden en ik die niet wist hoe ik om hulp moest vragen. Dat dat hoort bij een verlieservaring, was mij toen nog niet bekend.

Alma Uitvaartzorg heeft informatie over rouw overzichtelijk bij elkaar gezet: ’tips bij overlijden’. Deze tips worden in de dagen voorafgaande aan het afscheid met de nabestaanden besproken om hen handvatten te bieden om goed om te kunnen gaan met de rouw. De kaart met tips is tevens beschikbaar voor de genodigden bij het afscheid.

Tips na overlijden (voor uitvaartondernemers)

Veel begeleiders zijn doordrongen van het belang van nazorg, maar hebben het gevoel dat de handvatten ontbreken. Alma Uitvaartzorg geeft een kaart uit: ’tips bij overlijden’. Toegankelijke compacte informatie voor alle betrokkenen rond een overlijden.

De kaart is niet bedoeld als vervanger van bestaande informatie. De rechten op dit concept zijn geregistreerd bij i-DEPOT onder nummer 006282.

Drukwerk

De kaart wordt gedrukt op 200 gr papier, crème kleurig, 29,77 bij 10,5 cm, 1x gerild. Voorzijde in kleur, binnenzijde zwart/wit. De voorkant en de tekst aan de binnenzijde staat vast.
Op de achterkant is ruimte voor het logo van uw onderneming en een korte tekst van maximaal 150 karakters. Aanleveren in pdf formaat op 300DPI.

Kosten

De kaart wordt aan u berekend op basis van gemaakte kosten, er is geen winstopslag. De kaart kost ±€ 0.20,- p/st.
Het drukwerk wordt verzorgd door drukkerij Walden in Bussum.
U kunt uw bestelling mailen naar info@walden.nl, uw bestelling wordt binnen 14 dagen opgestuurd. Deze kaart is alleen te bestellen door uitvaartondernemers.