Netwerk Uitvaartvernieuwers

Netwerk Uivaartvernieuwers

Uitvaarten van nu, eigentijds en eigenzinnig

Het NU staat voor Netwerk Uitvaartvernieuwers, een netwerk voor iedereen die producten en diensten aanbiedt rondom afscheid en uitvaart.

Kijk voor meer informatie op
www.netwerkuitvaartvernieuwers.nl

Intentieverklaring

Het Netwerk Uivaartvernieuwers kent geen keurmerk, maar sinds 1 mei 2020 een intentieverklaring. Hierin staat waar leden van het NU in geloven en waar zij zich aan willen committeren.

Klik hier voor de volledige intentieverklaring