Adressen

Adressen van diverse soorten begeleiding

Adressen m.b.t. het levenseinde

Euthanasie / Doodswens
NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
Telefoon: 0900 – 6060606 (kantooruren)
www.nvve.nl

Orgaandonatie
Nederlandse Transplantatie Stichting
Telefoon: 0900 – 8212166 (08.30-19.00 uur)
www.transplantatiestichting.nl

Lichaam ter beschikking stellen
www.lichaamsdonatie.info

hersendonatie t.b.v. onderzoek
Nederlandse HersenBank (NHB)
Telefoon: 020-5665499
www.hersenbank.nl

Hospices

C’est la vie huis
Rijksweg 2, 1412 BA Naarden
Telefoon: 035 – 6839207
Cestlavie-huis.nl

Hospice Kajan: Borneolaan 18, 1217 HA Hilversum
Telefoon: 035 – 6728740
www.hospicekajan.nl

Hospice De Luwte: Julianalaan 88, 3761 DH Soest
Telefoon: 035 – 6039450
www.hospicedeluwte.nl

Stichting Hospice Huizen: Gooierserf 126, 1276 KV  Huizen
Telefoon: 035 – 7200710
www.hospicehuizen.nl

Begeleiding: Levensbeschouwelijke en religieuze groeperingen

Het Centrum voor Levensvragen
(kenniscentrum voor zingeving en levensvragen)
Telefoon: 06-29342502
www.centrumvoorlevensvragen.nl

Humanistisch verbond
(geestelijke zorg bij zingevingsvragen)
Telefoon: 020 – 5219020 (kantooruren)
www.humanistischverbond.nl

Stichting Joods Maatschappelijk werk
Telefoon: 020 – 5776577 (kantooruren)
www.joodswelzijn.nl

Moslim Informatie Centrum Nederland
Telefoon: 070 – 3614463 (kantooruren)

Vluchtelingenorganisaties Nederland
Telefoon: 030 – 2714505 (kantooruren)

Begeleiding: Stervensbegeleiding

Laagdrempelige informatie over de laatste levensfase
www.gewoondood.nl

Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg
Telefoon 030 – 6596266 (kantooruren)
www.vptz.nl

Humanitas afdeling Het Gooi
(praktische maatschappelijke dienstverlening + stervensbegeleiding)
Telefoon: 035-628 6093
humanitas afdeling Gooi

Questio Centrum voor Levensvragen
Telefoon 06-38840277
Stichting Questio

Begeleiding: Rouwverwerking

Een luisterend oor tijdens de Coronacrisis
020-8081538
www.een-luisterend-oor.nl

Lutografie
Met Lutografie werk je online aan jouw persoonlijke rouwproces in een online programma.
Ontwikkeld door Leoniek van der Maarel.
www.lutografie.nl/voor-rouw-na-overlijden/

Lutografie na het verlies van een kind
Met Lutografie werk je online aan jouw persoonlijke rouwproces in een online programma.
www.lutografie.nl/voor-rouw-na-kindverlies/

Verder na Verlies
www.verdernaverlies.nl

Artesia: wandelingen na verlies
www.praktijkartesia.nl

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
www.steunbijverlies.nl

Voor nabestaanden na een overlijden door kanker
Viore centrum

Voor Een ontmoetingsplek voor nabestaanden na zelfdoding
Raaklijn

SOS Hulpdienst/ Sensoor
Hulp telefonisch: (0900) 0767 (€ 0,05 cpm)
Hulp via chat: www.sensoor.nl
Hulp via mail: soshulp@soshulp.nl

Boeken
www.in-de-wolken.nl

Stichting de Jonge Weduwe
www.dejongeweduwe.nl

Adressen m.b.t. kinderen en jongeren

Koesterkind geeft palliatieve zorg en is een initiatief van de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK).
Telefoon 06 – 39105000 (kantooruren)
www.koesterkind.nl

Landelijk Netwerk Ziekzijn en Onderwijs
www.ziezon.nl

Opvoedingsondersteuning
www.opvoedingsondersteuning.info

Belangloos fotografie van zieke, stervende of overleden kinderen van 24 weken tot 16 jaar.
Telefoon 06 – 53399244 (kantooruren)
www.makeamemory.nl

Lutografie na het verlies van een kind
Met Lutografie werk je online aan jouw persoonlijke rouwproces in een online programma.
www.lutografie.nl/voor-rouw-na-kindverlies/

Landelijke Stichting Rouwbegeleiding
Telefoon 030- 276100 (9.00-12.00 uur)
www.verliesverwerken.nl

Voor hen die te maken hebben met het verlies van
een kind / tevens kindermuziek voor een afscheid
www.lieve-engeltjes.nl

Website voor en door ouders die hun baby door wiegendood hebben verloren
www.wiegedood.org

Ouders van een Overleden Kind; een zelfhulporganisatie
www.oudersoverledenkind.nl

Koesterkind, vereniging ‘ouders, kinderen en kanker’
www.vokk.nl

Vereniging Ouders van een Vermoord Kind
www.vovk.nl

Voorlichting over kinderen in rouw
www.kindenrouw.nl

Informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben
www.kankerspoken.nl

Voor kinderen en jongeren die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare
www.achterderegenboog.nl

Stichting Komma helpt uitbehandelde ouders kosteloos een blijvende herinnering na te laten aan hun kind.  Deze Stichting is opgericht ter nagedachtenis van Jasmin en Marc de Hond.
www.stichtingkomma.nl/over-komma/

Voor en door jongeren
www.zonder-jou.nl

Brochures, boeken en andere materialen met name voor rouwende kinderen en jongeren
www.in-de-wolken.nl

Kindertelefoon
(0800) 0432 en (0900) 0132 (€ 0,20 cpm, voor mobiele bellers)

Begeleiding: Praktische hulp in de nazorg

Humanitas afdeling Het Gooi
(praktische maatschappelijke dienstverlening + stervensbegeleiding + nazorg)
Telefoon: 036 – 5486444 (kantooruren)

Infocentrum GGZ
Telefoon: 035 – 6216009 (kantooruren)

Begeleiding: Slachtofferhulp

Slachtofferhulp
Telefoon: 0900 – 0101 (kantooruren)
www.slachtofferhulp.nl

Begeleiding: Informatie diversen

Meldpunt Vermisten
Telefoon: (0800) 8376478
www.meld.nl

Juridische en financiele zaken

Christine Klein
Telefoon: 06 – 51828480 (kantooruren)
www.mr-christineklein.nl

Eline Postma-Kanters (jurist bij erfrechtjurist)
Telefoon: 035 – 6970000 (kantooruren)
www.erfrechtjurist.nl

Erfrecht telefoon (telefonisch advies voor de afwikkeling van nalatenschap)
Telefoon: 035 – 6780889 (kantooruren)
www.erfrechttelefoon.nl

Testamentregister (opsporen testament overledene)
www.centraaltestamentenregister.nl

Verzekeringen (opsporen’ van de verzekeringsmaatschappij)
Nederlandse Bank NV
Telefoon: 0800 – 0201068
www.dnb.nl, onder het kopje toezicht.

Ontruimen en Verhuizen

Inboedel in beeld
www.inboedelinbeeld.nl

Estate Solutions boedelopruiming
Jan-Diederick Bonnerman
Telefoon: 06-24289276
Cattenhagestraat 15, 1411 CR Naarden
www.estatesolutions.nl

Ontruimen en verhuizen na overlijden: OGG
Telefoon: 035 – 6944911 (kantooruren)
www.opruimengoedgeregeld.nl

Janneke Kransberg-Rootinck
Telefoon: 06 – 12681349
www.jannekekransberg.nl

Adressen voor mantelzorgers

Algemene informatie over palliatieve zorg
palliatievezorg.nl

Organisatie tool voor mantelzorgers
www.sharecare.nl

Hulp in het woud van instanties i.g.v. een lichamelijke, zintuigelijke, of verstandelijke beperking
www.mee.nl

Kennis uitwisseling voor en door jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte.
www.intermobiel.com

Praktische en sociaal-juridische informatie, steun en advies voor mantelzorgers
Telefoon: 0900 – 2020496
www.demantelzorger.nl

Alzheimer Nederland, voor informatie, advies en lotgenotencontact
Telefoon: 030 – 6567511 (24 uur per dag)
www.alzheimer-ned.nl

Ontmoetingscentrum voor mantelzorgers i.g.v. dementie
www.ontmoetingscentradementie.nl