Wat is een ‘rechthebbende’?

Bij het regelen van de uitvaart zal de uitvaartbegeleidster al snel de vraag stellen wie de rechthebbende gaat worden. De rechthebbende is degene die of cieel opdracht geeft tot cremeren of begraven en de papieren van de aanvraag tekent.

In geval van crematie is deze handtekening een belangrijk identi catiemiddel bij het afhalen van de as. Deze persoon Is ‘eigenaar’ van de as en bepaalt wat er met de as gaat gebeuren. Hij of zij is tevens degene die het voor het zeggen heeft als er geen wens van de overledene bekend is.
Soms is niet iedereen het eens over de bestemming van de as. Formeel is het zo dat de rechthebbende beslist, maar de rechter kan in een rechtszaak de formaliteiten opzij zetten. In zaken tussen familieleden waarbij werd geprocedeerd over het verstrooien of het bewaren van as, koos de rechter altijd voor bewaren. Verstrooien kan later altijd nog, andersom niet.

Bij begraven komt er nog iets meer bij kijken.
De rechthebbende is in eerste instantie de persoon die opdracht heeft gegeven tot de begrafenis of bijzetting. Later kan dit ook een persoon zijn op wie de grafrechten zijn overgeschreven. De rechthebbende heeft de rechten en plichten die bij het graf horen: de grafrechten. De naam van de rechthebbende wordt vermeld in de graf akte. Hierin staan ook het grafnummer en de gegevens van de persoon (of personen) die in het graf begraven ligt/liggen. Na de begrafenis of bijzetting ontvangt de rechthebbende de graf akte van de gemeente.

Rechten van de rechthebbende
• bepalen wie er in het graf begraven mag worden
• vergunning grafmonument aanvragen en laten plaatsen • de grafrechten verlengen en/of overdragen
• informatie opvragen over het graf

Plichten van de rechthebbende
• het graf onderhouden
• zorgen voor de bekendheid van actuele adresgegevens. Omdat dit nogal eens misgaat, vraagt de

uitvaartbegeleidster tegenwoordig om het BSN nummer van de rechthebbende. De gemeente kan dan altijd de rechthebbende traceren.

Bron: uitvaart.nl

Heeft u nog vragen? Bel naar 035-6910743 of kijk op http://www.almauitvaartzorg.nl
Barbara Alma 


Deel deze pagina via:« vorige   overzicht   volgende »