Adressen voor mantelzorgers
Algemene informatie over palliatieve zorg www.palliatief.nl/nationaal
Organisatie tool voor mantelzorgers www.sharecare.nl
Hulp in het woud van instanties i.g.v. een lichamelijke, zintuigelijke, of verstandelijke beperking www.mee.nl
Kennis uitwisseling voor en door jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. www.intermobiel.com
Praktische en sociaal-juridische informatie, steun en advies voor mantelzorgers Telefoon: 0900 - 2020496
www.demantelzorger.nl
Alzheimer Nederland, voor informatie, advies en lotgenotencontact Telefoon: 030 - 6567511 (24 uur per dag)
www.alzheimer-ned.nl
Ontmoetingscentrum voor mantelzorgers i.g.v. dementie www.ontmoetingscentradementie.nl

Begeleiding en andere zinvolle adressen
Adressen m.b.t. kinderen