Adressen m.b.t. het levenseinde
Euthanasie
NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde
Telefoon: 0900 - 6060606 (kantooruren)
www.nvve.nl
Orgaandonatie
Nederlandse Transplantatie Stichting
Telefoon: 0900 - 8212166 (08.30-19.00 uur)
www.transplantatiestichting.nl
Lichaam ter beschikking stellen
Nederlandse Transplantatie Stichting
Telefoon: 0900 - 8212166 (08.30-19.00 uur)
www.transplantatiestichting.nl
hersendonatie t.b.v. onderzoek
Nederlandse HersenBank (NHB)
Telefoon: 020-5665499
www.hersenbank.nl
Hospice
Hospice Kajan: Borneolaan 18, 1217 HA Hilversum Telefoon: 035 - 6728740
www.hospicekajan.nl
Hospice De Luwte: Julianalaan 88, 3761 DH Soest Telefoon: 035 - 6039450
www.hospicedeluwte.nl
Adressen voor mantelzorgers
Adressen m.b.t. kinderen
Begeleiding: Levensbeschouwelijke en religieuze groeperingen
Humanistisch verbond
(geestelijke zorg bij zingevingsvragen)
Telefoon: 020 - 5219020 (kantooruren)
www.humanistischverbond.nl
Stichting Joods Maatschappelijk werk Telefoon: 020 - 5776577 (kantooruren)
www.joodswelzijn.nl
Moslim Informatie Centrum Nederland Telefoon: 070 - 3614463 (kantooruren)
Vluchtelingenorganisaties Nederland Telefoon: 030 - 2714505 (kantooruren)
Begeleiding: Stervensbegeleiding
Laagdrempelige informatie over de laatste levensfase

www.alsjenietmeerbeterwordt.nl
www.gewoondood.nl

Vrijwilligers Palliatieve Terminale zorg Telefoon 030 - 6596266 (kantooruren)
www.vptz.nl
Humanitas afdeling Het Gooi
(praktische maatschappelijke dienstverlening + stervensbegeleiding)
Telefoon: 036 - 5486444 (kantooruren)
Begeleiding: Rouwverwerking
Landelijke Stichting Rouwbegeleiding www.verliesverwerken.nl/forum/
Boeken www.in-de-wolken.nl
Begeleiding: Praktische hulp in de nazorg
Humanitas afdeling Het Gooi
(praktische maatschappelijke dienstverlening + stervensbegeleiding + nazorg)
Telefoon: 036 - 5486444 (kantooruren)
Infocentrum GGZ Telefoon: 035 - 6216009 (kantooruren)
Begeleiding: Slachtofferhulp
Slachtofferhulp Telefoon: 0900 - 0101 (kantooruren)
www.slachtofferhulp.nl
Begeleiding: informatie
Meldpunt Vermisten Telefoon: (0800) 8376478
www.meld.nl 
Landelijk Platform Nabestaanden na Zelfdoding Informatie & landelijk adresbestand
Zuiderzeestraatweg 199, 3849 AE Hierden
Telefoon: (0341) 451841
www.essenburg.nl
SOS Hulpdienst/ Sensoor Hulp telefonisch: (0900) 0767 (€ 0,05 cpm)
Hulp via chat: www.sensoor.nl Hulp via mail: soshulp@soshulp.nl
Juridische en financiele zaken
Christine Klein Telefoon: 06 - 51828480 (kantooruren)
www.mr-christineklein.nl
Eline Postma-Kanters (jurist bij erfrechtjurist) Telefoon: 035 - 6970000 (kantooruren)
info@erfrechtjurist.nl
Erfrecht telefoon (telefonisch advies voor de afwikkeling van nalatenschap) Telefoon: 035 - 6780889 (kantooruren)
www.erfrechttelefoon.nl
Notea (groene notaris) Telefoon: 035-8200305
www.notea.nl
Testamentregister (opsporen testament overledene) www.centraaltestamentenregister.nl
Verzekeringen (opsporen’ van de verzekeringsmaatschappij)
Nederlandse Bank NV
Telefoon: 0800 - 0201068
www.dnb.nl, onder het kopje toezicht.
Vitus Consult (administratieve en praktische afhandeling nalatenschap) Telefoon: 035 - 6953501 (kantooruren)
info@vitusconsult.nl
Via Verspoor (administratieve en praktische afhandeling nalatenschap) Telefoon: 035 - 5313432 (kantooruren)
m.verspoor@viaverspoor.nl
Ontruimen en verhuizen na overlijden: OGG Telefoon: 035 - 6944911 (kantooruren)
www.opruimengoedgeregeld.nl
Adressen voor mantelzorgers
Algemene informatie over palliatieve zorg www.palliatief.nl/nationaal
Organisatie tool voor mantelzorgers www.sharecare.nl
Hulp in het woud van instanties i.g.v. een lichamelijke, zintuigelijke, of verstandelijke beperking www.mee.nl
Kennis uitwisseling voor en door jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. www.intermobiel.com
Praktische en sociaal-juridische informatie, steun en advies voor mantelzorgers Telefoon: 0900 - 2020496
www.demantelzorger.nl
Alzheimer Nederland, voor informatie, advies en lotgenotencontact Telefoon: 030 - 6567511 (24 uur per dag)
www.alzheimer-ned.nl
Ontmoetingscentrum voor mantelzorgers i.g.v. dementie www.ontmoetingscentradementie.nl
Adressen m.b.t. kinderen
Koesterkind geeft palliatieve zorg en is een initiatief van de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK). Telefoon 06 - 39105000 (kantooruren)
www.koesterkind.nl
Landelijk Netwerk Ziekzijn en Onderwijs www.ziezon.nl
Opvoedingsondersteuning www.opvoedingsondersteuning.info
Belangloos fotografie van zieke, stervende of overleden kinderen van 24 weken tot 16 jaar. Telefoon 06 - 53399244 (kantooruren)
www.makeamemory.nl
Landelijke Stichting Rouwbegeleiding Telefoon 030- 276100 (9.00-12.00 uur)
www.verliesverwerken.nl
Voor hen die te maken hebben met het verlies van
een kind / tevens kindermuziek voor een afscheid
www.lieve-engeltjes.nl
Website voor en door ouders die hun baby door wiegendood hebben verloren www.wiegedood.org
Ouders van een Overleden Kind; een zelfhulporganisatie www.oudersoverledenkind.nl
Vereniging Ouders van een Vermoord Kind www.vovk.nl
Koesterkind, vereniging 'ouders, kinderen en kanker' www.vokk.nl
Voorlichting over kinderen in rouw www.kindenrouw.nl
Informatie voor en over kinderen die een vader of moeder met kanker hebben www.kankerspoken.nl
Voor kinderen en jongeren die van dichtbij te maken hebben (gehad) met het overlijden van een dierbare www.achterderegenboog.nl
Website voor jongeren www.jongereninrouw.nl
Brochures, boeken en andere materialen met name voor rouwende kinderen en jongeren www.in-de-wolken.nl
Kindertelefoon (0800) 0432 en (0900) 0132 (€ 0,20 cpm, voor mobiele bellers)