vrijdag 01 januari 1970

Het voorgesprek

In een eerder blog kwam de ‘wensenlijst’ ter sprake. Deze lijst wordt gebruikt om wensen vast te leggen rond een overlijden, maar het wordt meestal gebruikt door mensen die alles goed geregeld willen hebben voor later, maar die nog midden in het leven staan en nog helemaal niet met de dood bezig zijn.

Sommige mensen echter weten dat ze binnenkort gaan sterven. Mensen die de moed hebben om het overlijden bespreekbaar te maken, nemen dan contact op met een uitvaartondernemer om hun uitvaart te regelen. Zo’n gesprek heet een ‘voorgesprek’.

Ik wil hier graag een lans breken voor zo’n voorgesprek. Het vereist kracht om dat te doen, het is confronterend om over je eigen aanstaande sterven te spreken. Maar het wordt ook ervaren als bijzonder en indringend; het geeft houvast en rust te weten dat alles is geregeld. 
En, vanuit mijn praktijk gezien, het is fijn voor de nabestaanden. Samen de uitvaart van en mét de geliefde vormgeven, is heel intiem. Het geeft tijd om te wennen. Het is bekend wat er gaat gebeuren en daarmee wordt het allemaal een beetje minder eng. Het helpt om in alle rust mee te kunnen praten over wat er allemaal moet gebeuren. Het helpt bij het rouwproces wat gaat volgen.

In zo’n gesprek komen alle belangrijke onderwerpen aan de orde. Soms willen mensen alleen maar weten of de uitvaartbegeleider aardig is, anderen willen de uitvaart tot in detail geregeld hebben. Vaak volgt dan op het eerste gesprek nog een gesprek waarin de uitvaart helemaal wordt doorgesproken. Er kan dan een offerte worden gemaakt, zodat je precies weet wat de kosten zullen zijn.

Overigens zou, naast een gesprek met de uitvaartbegeleider, een gesprek met de notaris ook bij ‘het regelen’ moeten horen!

Heb je nog vragen? Bel naar 035-6910743 of mail naar info@almauitvaartzorg.nl
Barbara Alma

Geplaatst door: Barbara
vrijdag 01 januari 1970

Uitvaartverzekeringen

Iedere polis is anders, maar uitvaartverzekeringen zijn grofweg te verdelen in naturaverzekeringen en kapitaalverzekeringen. 

- Een naturaverzekering wordt ook wel pakketverzekering genoemd. Zo’n verzekering keert uit in goederen en diensten. In zo’n pakket zitten dan o.a. een vastgesteld aantal rouwkaarten, een rouwauto en een standaard kist. Wanneer van dat pakket wordt afgeweken, moet men bijbetalen. 
- In geval van de kapitaalverzekering wordt een bepaald bedrag uitgekeerd.

Daarnaast bestaat de uitvaartdeposito. Soms willen mensen vooraf een bedrag overmaken zodat hun uitvaart alvast betaald is. Zij hebben dan een eenmalige storting ‘in deposito’ gezet bij verzekeringsmaatschappij, uitvaartvereniging of uitvaartondernemer.

Veel mensen denken dat ze verplicht zijn om de uitvaartondernemer te nemen bij wie ze verzekerd zijn. Dat is niet zo. 
- Wel is het zo dat bij naturaverzekeringen in zo’n geval het pakket diensten wordt omgezet in een geldbedrag. Dit bedrag is vaak lager, waardoor moet worden bijbetaald. Het is ook mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert op basis van de toegezonden nota van de uitvaart. Per onderdeel wordt dan gekeken wat wel en wat niet wordt vergoed.
- Bij kapitaalverzekeringen is de keuze voor een uitvaartondernemer meestal niet van invloed op de uitkering. 
- Bij sommige verzekeringen moet u het melden als u een andere ondernemer wil dan die in uw woonplaats.

Sommige mensen hebben jaren terug een polis afgesloten, maar de verzekeraar van toen bestaat niet meer, die is opgegaan in een ander bedrijf. Bij de Nederlandse Bank NV houden ze een lijst bij van alle opvolgers van niet meer bestaande levensverzekeraars en begrafenisfondsen. Op telefoonnummer 0800 - 0201068 kunt u informatie opvragen of op hun website www.dnb.nl, onder het kopje toezicht.

Heb je andere vragen over uitvaartpolissen of over je eigen polis? Bel dan je eigen assurantieadviseur.

Heb je nog vragen? Bel naar 035-6910743 of mail naar info@almauitvaartzorg.nl
Barbara Alma

Geplaatst door: Barbara
vrijdag 01 januari 1970

Wat te doen als er iemand doodgaat

Het is al eens eerder besproken, maar veel mensen blijken niet te weten wat je nou eigenlijk moet doen als er iemand overlijdt. Daarom nogmaals de meest voorkomende situaties: 

Als iemand thuis overlijdt: Bel direct de huisarts. Deze moet constateren dat de overledene ook daadwerkelijk is overleden. 
Neem daarna, als dat mogelijk is, de rust om zelf afscheid te nemen nu je nog ongestoord samen bent.
 Hierna bel je de uitvaartondernemer. Deze is 24 uur per dag bereikbaar en komt naar je toe om de overledene te verzorgen en de uitvaart te regelen.


Als iemand in een zorginstelling overlijdt: Hier zal de zorginstelling een arts bellen om de dood vast te stellen. Probeer ook daar, als dat kan, de rust te nemen om afscheid te nemen. Hierna bel je zelf de uitvaartondernemer. 

Als iemand in het ziekenhuis overlijdt: Hier zal de dood worden geconstateerd door een arts van het ziekenhuis. De overledene wordt daarna overgebracht naar het mortuarium. Hierna bel je zelf de uitvaartondernemer. 

Als iemand door een niet natuurlijke dood overlijdt (een ongeval of een misdrijf): Bel 112. De overledene zal worden overgebracht naar het ziekenhuis of een speciaal mortuarium van de recherche. Hier zal de dood worden geconstateerd door een schouwarts. Deze procedure kan wat langer in beslag nemen omdat er soms onderzoek noodzakelijk is. De politie zal je op de hoogte brengen. Je belt zelf de uitvaartondernemer. Deze zal ervoor zorgen dat de overledene, wanneer het lichaam is ‘vrijgegeven’, wordt overgebracht naar waar je dat wil. 

Als een kind onverwacht en onverklaard komt te overlijden: Bel de huisarts of 112. Sinds 1 oktober 2012 is de zogenaamde NODO (Nader Onderzoek DoodsOorzaak minderjarigen)-procedure van kracht. De behandelend arts van het overleden kind, moet overleggen met de gemeentelijke lijkschouwer, deze voert een nader onderzoek uit naar de doodsoorzaak. In overleg met een gespecialiseerde kinderarts besluit deze of de NODO-procedure in werking moet worden gesteld. Deze procedure zal plaatsvinden in speciaal daarvoor aangewezen ziekenhuizen: het AMC in Amsterdam en het UMC in Utrecht. Als er aanwijzingen zijn voor een niet-natuurlijk overlijden of er wordt getwijfeld aan de natuurlijke aard van het overlijden, stopt de NODO-procedure. In dat geval wordt er contact opgenomen met het Openbaar Ministerie. Dan volgt de standaardprocedure bij niet-natuurlijk overlijden en onderzoekt het OM bijvoorbeeld of er sprake is van een strafbaar feit. (bron: ggd)

Heb je nog vragen? Bel naar 035-6910743 of mail naar info@almauitvaartzorg.nl
Barbara Alma

Geplaatst door: Barbara
vrijdag 28 mei 2016

euthanasie

Een ingewikkeld onderwerp..... euthanasie

Misschien is het beroeps-deformatie, maar het verbaasd me vaak hoe weinig mensen eigenlijk weten van euthanasie. Terwijl het in Nederland zo open kan worden besproken en het zo goed is geregeld, denken mensen toch vaak de grootste onzin:

"Als je veel pijn hebt, bel je gewoon even de dokter dat je graag op zaterdag wil gaan met zijn hulp. vrijdag kan niet, want dan heeft een kleindochter tentamen...."
"De dokters doen maar wat. Als kwaadwillende kinderen de erfenis willen verdelen, kunnen ze het overlijden gewoon even regelen bij de huisarts...."

En dat terwijl we het hier zo goed hebben geregeld, alles zo zorgvuldig wordt gedaan en zo indringend wordt getoetst na afloop. Ik ben trots op de manier waarop wij het hier doen!

De datum voor euthanasie staat, en dan?

Als de arts akkoord gaat met euthanasie, moet een 2e arts, een zgn. SCEN arts, nog een advies uitbrengen. Als ook deze arts akkoord is, wordt de datum voor euthanasie vastgesteld.
En dan treed een vreemde periode op van vaak een paar dagen. Wachten op de dood.... iedereen vult het anders in, maar het zijn voor alle betrokkenen bijzondere en dierbare dagen. Met elkaar zijn, fotoboeken bekijken, samen eten, samen stil zijn...... 
In het filmpje van 'Een van de jongens' staan deze dagen centraal. Lieza Röben laat zien hoe de dagen voor het overlijden van haar vader verliepen. Ze heeft het niet mooier gemaakt dan het is en daarmee is het een heel waardevol document geworden.
Ze hebben toestemming gegeven voor deze vermelding, in verband met de lezing over euthanasie in samenwerking met de NVVE. 

https://eenvandejongens.nl/project/pauls-last-waltz

De euthanasie heeft plaatsgevonden, en dan?

Als eenmaal het overlijden heeft plaatsgevonden, komt een schouwarts, eigenlijk een derde arts in het totale traject, controleren of de arts die de euthanasie heeft gedaan, juist heeft gehandeld. De arts komt direct na het overlijden, het eerste uur is er niet veel privacy!
Pas als de schouwarts is geweest, mag de uitvaartondernemer komen en mag de overledene worden verzorgd. 

Daarna gaat alles zoals bij een 'natuurlijk overlijden', behalve met de papieren: Omdat het hier gaat om een 'niet natuurlijk overlijden' moet de officier van justitie toestemming geven voor het begraven of cremeren van het lichaam. Het zgn. 'verlof' wordt naar de gemeente gestuurd waar het overlijden heeft plaatsgevonden en die bellen de uitvaartonderneming. Het verlof blijft bij de uitvaartondernemer, de nabestaanden krijgen een zgn 'een akte van overlijden'. Daarvoor een volgende keer meer.

Je bent van harte welkom bij de lezing over euthanasie in de Witte Kerk op de Koningin Wilhelminalaan 15 te Naarden. De lezing is gratis toegankelijk op maandag 23 mei om 19.30 uur. Aanmelden kan via 035-6910743 of info@almauitvaartzorg.nl.

Geplaatst door: Barbara