vrijdag 01 januari 1970

Begrafenis of Crematie

De keuze voor begraven of cremeren is een persoonlijke keuze die alleen ú kan maken.
Wel is het zo dat in een graf 2 a 3 urnen mogen worden bijgezet en er op die manier toch een plek kan opstaan waar iedereen samen kan zijn, ongeacht de keuze voor begraven of cremeren. Voor een overzicht van crematoria bij u in de buurt, klik hier.

Neem voor vragen of een vrijblijvend gesprek contact op via info@almauitvaartzorg.nl of 035-6910743.

Alma Uitvaartzorg BV
Oostwalstraat 6
1411RM Naarden
M: 06-53252067
T:  035-6910743
F:  035-8886956
info@almauitvaartzorg.nl
www.almauitvaartzorg.nl


Lid van het Netwerk Uitvaartvernieuwers, wij werken waar mogelijk met duurzame materialen.
Partner van Greencoffins fairtrade uitvaartmanden.
Partner van 1001 Lichtjes.
Lid van branchevereniging BGNU

In het bezit van het Keurmerk Uitvaartzorg. Hierbij is een klanttevredenheidsonderzoek verplicht. In 2015 werd onze manier van werken door onze klanten gemiddeld met een 9,6 beoordeeld.


Download hier de folder van Alma Uitvaartzorg 

Geplaatst door: Timon
vrijdag 01 januari 1970

Begraven en cremeren

Hoe diep is een graf? Wordt er per kist gecremeerd of met 20 tegelijk? Is begraven duurder dan cremeren? Een greep uit de vele vragen die vaak worden gesteld.

Daarom een lezing over allerlei zaken rondom begraven en cremeren. Op deze avond heeft u tevens de gelegenheid alle vragen te stellen die u bezighouden.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Alma UItvaartzorg in de Witte Kerk op de Koningin Wilhelminalaan 15 te Naarden.

De lezing is gratis toegankelijk op maandag 19 mei om 19.30 uur. Voor een consumptie vooraf of in de pauze wordt een vergoeding
gevraagd. Aanmelden kan via 035-6910743 of info@almauitvaartzorg.nl. 

Geplaatst door: Timon
vrijdag 01 januari 1970

Begraven (een korte samenvatting)

Vroeger werd er vaak in de kerk begraven, toen dat te klein en te onhygiënisch werd (hier komt de uitdrukking ‘rijke stinkerd’ vandaan) werd er buiten naar ruimte gezocht. Tegenwoordig zijn de begraafplaatsen verdeeld in ‘Bijzondere begraafplaatsen’; deze worden niet door de gemeente beheerd zoals joodse, islamistische, katholieke en hervormde begraafplaatsen en/of kerkhoven of natuurbegraafplaatsen (in het bos). En ‘Algemene begraafplaatsen’, deze worden wel door de gemeente beheerd en hebben vaak een apart katholiek of een apart islamitisch gedeelte.

Kies je voor begraven, dan is de keuze voor de begraafplaats meestal vrij, soms moet de overledene wonen of lid zijn van de parochie in de plaats waar wordt begraven. Iedere begraafplaats kent zijn eigen regels en de kosten verschillen per begraafplaats.
Op sommige begraafplaatsen mag je (tegen betaling) de plaats van het graf zelf kiezen. Wanneer je niet kiest wordt je ‘op rij’ begraven, wat betekent dat jouw graf komt te liggen naast het laatst gedolven graf.

In Nederland kennen we het zgn. zandgraf (in de aarde) en de grafkelder (een stenen bak). In een graf is plaats voor één, twee of drie kisten, ook dat is per begraafplaats verschillend. De kisten worden gestapeld. Bij een zandgraf zit tussen iedere kist 30 cm aarde en tussen de laatste kist en het gras (maaiveld) 65 cm. 
Veel mensen denken dat er beestjes bij de kist kunnen komen, maar dat is onzin. Het graf is zo diep, daar is geen zuurstof meer. 
Bovengronds begraven komt in Nederland nog niet veel voor, maar dat is wel in ontwikkeling. De grafruimte is dan gelijk aan de stenen bak van de kelder. Overigens is een kist niet verplicht, begraven mag ook in een wade.

We kennen twee soorten graven: een algemeen graf en een particulier graf. Een algemeen graf is een graf waarover de gemeente mag beschikken en bepalen wie er in komt te liggen. Zo’n graf huur je voor de periode van tien jaar en is goedkoper dan een particulier graf. 
Een particulier graf is een graf waarover de familie mag beschikken; er is een zgn. rechthebbende die voor een periode van 20 tot 30 jaar mag bepalen wat er met het graf gebeurt. Dat recht kan met steeds tien jaar worden verlengd (oude graven kennen nog eeuwig recht).

In Nederland kennen we tien jaar grafrust. Na tien jaar mag het graf worden geruimd of geschud. Bij ruimen wordt het graf geleegd en worden eventuele resten die over zijn, verzameld en elders op de begraafplaats bewaard. Bij schudden worden de resten onderin het graf gelegd met daaroverheen een laag aarde. Het graf wordt dan opnieuw uitgegeven. Let op, vaak vervalt dan eeuwig recht en gaat het nieuwe recht van 20 jaar gelden!

Bij het begraven wordt de kist op het graf geplaatst. Wanneer er touwen worden gebruikt, wordt de kist eerst geplaatst op twee balkjes. Deze worden verwijderd, waarna mensenhanden de kist langzaam laten zakken. Bij het gebruik van een graflift wordt de kist op twee staalkabels geplaatst. Hierbij kan de kist blijven staan, of dalen tot het maaiveld of tot op de bodem. Soms wordt het graf afgedekt met takken groen zodat de bodem uit het zicht is. 
Tot slot kan afscheid genomen worden door een schepje zand in het graf te gooien; je hoort dan wel het zand op de kist vallen. Mensen die dat geluid onaangenaam vinden, kiezen vaak voor strooibloemen.

Nadat iedereen het graf verlaten heeft, maakt de beheerder het graf dicht en worden de bloemen op het graf geplaatst. Vaak komt er een (tijdelijk) bordje te staan met de naam van de overledene. Soms vinden nabestaanden het fijn het graf zelf te dichten. Meestal kan dat wel, maar bedenk wel dat het een flinke tijd duurt eer het graf dicht is.
De grond moet drie tot zes maanden inklinken voordat er een monument kan worden geplaatst. 

Sommige nabestaanden komen iedere dag, sommigen komen er nooit meer. In het laatste geval verwaarloosde dan een graf. Om dat tegen te gaan hebben de meeste begraafplaatsen een verplicht bedrag per jaar ingesteld waarvoor het algemeen onderhoud wordt gedaan en 1 x per jaar het graf wordt schoongemaakt. Sommige steenhouwerijen hebben maandelijks onderhoud in hun pakket.

Heb je nog vragen? Bel naar 035-6910743 of mail naar info@almauitvaartzorg.nl
Barbara Alma

Geplaatst door: Barbara
vrijdag 01 januari 1970

Wat is een 'rechthebbende'

Bij het regelen van de uitvaart zal de uitvaartbegeleidster al snel de vraag stellen wie de rechthebbende gaat worden. De rechthebbende is degene die officieel opdracht geeft tot cremeren of begraven en de papieren van de aanvraag tekent.

In geval van crematie is deze handtekening een belangrijk identificatiemiddel bij het afhalen van de as. Deze persoon Is ‘eigenaar’ van de as en bepaalt wat er met de as gaat gebeuren. Hij of zij is tevens degene die het voor het zeggen heeft als er geen wens van de overledene bekend is. 
Soms is niet iedereen het eens over de bestemming van de as. Formeel is het zo dat de rechthebbende beslist, maar de rechter kan in een rechtszaak de formaliteiten opzij zetten. In zaken tussen familieleden waarbij werd geprocedeerd over het verstrooien of het bewaren van as, koos de rechter altijd voor bewaren. Verstrooien kan later altijd nog, andersom niet.

Bij begraven komt er nog iets meer bij kijken.
De rechthebbende is in eerste instantie de persoon die opdracht heeft gegeven tot de begrafenis of bijzetting. Later kan dit ook een persoon zijn op wie de grafrechten zijn overgeschreven. De rechthebbende heeft de rechten en plichten die bij het graf horen: de grafrechten. De naam van de rechthebbende wordt vermeld in de graf akte. Hierin staan ook het grafnummer en de gegevens van de persoon (of personen) die in het graf begraven ligt/liggen. Na de begrafenis of bijzetting ontvangt de rechthebbende de graf akte van de gemeente. 


Rechten van de rechthebbende
• bepalen wie er in het graf begraven mag worden
• vergunning grafmonument aanvragen en laten plaatsen
• de grafrechten verlengen en/of overdragen
• informatie opvragen over het graf

Plichten van de rechthebbende
• het graf onderhouden
• zorgen voor de bekendheid van actuele adresgegevens. Omdat dit nogal eens misgaat,
vraagt de uitvaartbegeleidster tegenwoordig om het BSN nummer van de rechthebbende. De gemeente kan dan altijd de rechthebbende traceren.

Bron: uitvaart.nl

Heb je nog vragen? Bel naar 035-6910743 of mail naar info@almauitvaartzorg.nl
Barbara Alma

Geplaatst door: Barbara
vrijdag 01 januari 1970

Wat zijn jouw wensen als je overlijdt?

Heb je wel eens nagedacht over wat je zou willen na jouw overlijden? Ken je de wensen van je partner of je ouders?

Veel mensen schuiven zaken die met dood en begraven te maken hebben voor zich uit: “Dat komt later wel hoor, daar wil ik nu nog niet over nadenken.” Het is een begrijpelijke reactie, maar misschien is het toch een overweging waard om eens een paar dingen op te schrijven, al is het maar op een kladje.
Het is belangrijk voor jezelf, maar het is zeker belangrijk voor je naasten. Stel je eens voor dat je familie, bij een plotseling overlijden, moet gaan beslissen over elementaire zaken als begraven of cremeren, zonder dat ze van jou daarover iets gehoord hebben. Het maakt het voor hen gemakkelijker, als ze weten dat ze volgens jouw wens handelen!
Bij iedere uitvaartondernemer kan je vragen om een wensenlijst. Vaak is deze te downloaden vanaf de website. De lijst kan je met een uitvaartleider bespreken, of zelf invullen en bewaren bij je papieren.

Heb je nog vragen? Bel naar 035-6910743 of mail naar info@almauitvaartzorg.nl
Barbara Alma

Geplaatst door: Barbara
vrijdag 01 januari 1970

Begraven als het vriest, kan dat?

Het vroor streng de afgelopen weken en ieder jaar vragen mensen dan hoe het dan gaat met begraven. Kan dat wel?

Op de meeste begraafplaatsen hebben ze matten, ze lijken op de blauwe matten die worden gebruikt bij gymnastiek. Hier zijn ze groen en ze liggen op de plaatsen waar de nieuwe graven zullen komen. 
Deze matten beschermen de grond tegen de ergste vrieskou. Bij strenge vorst bevriest soms de bovenste laag van de grond nog tot zo’n 15 cm diep. Een graf wordt bijna altijd gegraven met behulp van een graafmachine en die machine komt daar makkelijk doorheen.
Begraven kan dus altijd.

Wat wel anders is bij vorst, is dat de graven worden gedolven met een graf ertussen. Waar normaal gesproken wordt begraven ‘op rij’, dus iedereen keurig naast elkaar, wordt nu steeds 1 plek open gelaten. Die plek wordt weer ingevuld als de vorst uit de grond is.

Heb je nog vragen? Bel naar 035-6910743 of mail naar info@almauitvaartzorg.nl
Barbara Alma

Geplaatst door: Barbara
vrijdag 01 januari 1970

Voorlopen

Voorlopen is een oud gebruik, waarbij de uitvaartbegeleidster voor de rouwwagen uitloopt iedere keer dat de overledene uitgaat of aankomt op een locatie, tot het moment van begraven of cremeren.

Bij veel uitvaartondernemingen wordt dat standaard gedaan, ik vraag altijd of het gewenst is. Sommige mensen vinden het mooi, anderen vinden het vreselijk. De een vindt het respectvol, de ander ziet het als een ‘zwarte kraaien’ ding. 

Er zijn manieren die het voorlopen bij het weggaan uit huis of bij het rouwcentrum iets moderner maken: De uitvaartbegeleidster loopt eigenlijk altijd voor de rouwauto uit, ook i.v.m. het regelen van verkeer. Maar bij het verlaten van huis of het rouwcentrum kan het ook heel mooi zijn om met alle leden van de rouwstoet mee te lopen. Soms voor, maar vaak achter de rouwauto tot het einde van de straat. Of de uitvaartbegeleidster loopt met de kleinkinderen aan de hand voorop, kinderen vinden dat vaak heel spannend.

Sommige uitvaartbegeleidsters buigen uit respect. Ik doe het nooit (het voelt voor mij als een toneelstukje) maar anderen doen dat wel, dat is heel persoonlijk. Daarna wordt een knikje gegeven aan de chauffeur ten teken dat de auto kan gaan rijden. Dan loopt de begeleidster ± 5 meter voor de auto uit, op het midden van de weg/rijbaan. Bij een logisch punt (een kruising o.i.d.) loopt zij naar de zijkant van de weg als teken dat het voorlopen is beëindigd.

Heb je nog vragen? Bel naar 035-6910743 of mail naar info@almauitvaartzorg.nl
Barbara Alma

Geplaatst door: Barbara
vrijdag 01 januari 1970

Keuzes maken na een overlijden

Afgelopen week stelde een dochter van een overleden vader mij de vraag waarom zij zo snel keuzes moest maken, terwijl zij daar helemaal niet aan toe was...…..

Als iemand overlijdt, hoeft echt niet alles in 1 keer te worden besproken en besloten. Maar een aantal dingen wel: Je lichaam zit prachtig in elkaar, als je sterft, stopt je hart en zorgt je lichaam dat bacteriën aan het werk gaan om je lichaam tot stof te laten wederkeren. Wij willen dat niet, wij willen nog afscheid kunnen nemen en moeten vaak nog een tijdje wachten tot de uitvaart.
Er zijn twee manieren om het proces tegen te gaan, koelen of balsemen, beiden liefst binnen korte tijd (± 5 uur na overlijden). De eerste keuze zal hierover gaan en of de familie wil helpen met de verzorging. Daaraan zit weer de beslissing vast of iemand thuis blijft of in een uitvaartcentrum wordt opgebaard. En zeker als dat laatste wordt gekozen, is het fijn als er ook een keuze wordt gemaakt voor een kist, mand of wade. De overledene wordt dan niet op een brancard, maar in zijn of haar ‘laatste huis’ overgebracht naar het uitvaartcentrum.

Als uitvaartbegeleidster sta je voor de ingewikkelde taak om de nabestaanden door die keuzes heen te leiden, terwijl ze net te maken hebben gekregen met een overlijden. Soms vind ik mijn vak vreselijk, en dat is op dit soort momenten. Soms kan je de keuzes voor de familie verleggen naar een ander moment, maar vaak ook niet. 

De andere kant is dat mensen vaak de kop in het zand steken en ook al zijn ze nog zo ziek, net doen alsof ze nooit komen te overlijden. 
Bespreek de uitvaart van tevoren, dat hoeft niet direct met een uitvaartonderneming, maar wel met de nabestaanden. Zoals de keuze voor cremeren of begraven en thuisblijven of naar een uitvaartcentrum. Het scheelt een heleboel leed als een paar basis wensen duidelijk zijn.

Heb je nog vragen? Bel naar 035-6910743 of mail naar info@almauitvaartzorg.nl
Barbara Alma

Geplaatst door: Barbara
vrijdag 01 januari 1970

Begraven als het vriest, kan dat

Begraven als het vriest, kan dat?

De afgelopen weken heeft het af en toe gevroren en elk jaar weer vragen mensen dan hoe het dan gaat met begraven. Kan dat wel bij strenge vorst?

Op de meeste begraafplaatsen hebben ze matten, ze lijken op de blauwe matten die worden gebruikt bij gymnastiek.
Hier zijn ze groen en de beheerder van de begraafplaats legt een matten op de plaatsen waar nieuwe graven zullen komen.
Deze matten beschermen de grond tegen de ergste vrieskou. 
Bij strenge vorst bevriest soms de bovenste laag van de grond nog tot zo’n 15 cm diep.
Een graf wordt bijna altijd gegraven met behulp van een graafmachine en die machine komt daar makkelijk doorheen. Begraven kan dus hier altijd. 

Wat wel anders is bij vorst, is dat de graven worden gedolven met een graf ertussen.
Waar normaal gesproken wordt begraven ‘op rij’, dus iedereen keurig naast elkaar, wordt nu steeds 1 plek open gelaten.
Die plek wordt weer ingevuld als de vorst uit de grond is.

In landen waar het langdurig vriest in de winter, kan dit niet.
In Scandinavie moet er soms weken gewacht worden tot de uitvaart kan plaatsvinden.
In de Alpen hebben boerderijen hoog in de bergen altijd een kist op zolder staan.
Mocht er iets gebeuren, dan kan de overledene altijd respectvol in de kist worden gelegd.
De kist wordt dan weer op de zolder geplaatst waar het koud is en bij de eerstvolgende mogelijkheid begraven.

Geplaatst door: Barbara