vrijdag 01 januari 1970

Lezing: Een zelf gekozen levenseinde

Iedereen weet dat hij eens zal sterven. Wanneer dat zal zijn, weet niemand. En ook weet niemand hoe dat zal gebeuren. Wat de meeste mensen wensen, is na een gezond leven op hoge leeftijd rustig in hun slaap overlijden. Soms is de werkelijkheid echter anders en komen we voor ingewikkelde levensvragen te staan.

Heel veel mensen hebben vragen; over hoe euthanasie nou eigenlijk gaat, wat palliatieve sedatie inhoudt, over of je ‘eruit kan stappen’ bij beginnende dementie etc. Het is soms moeilijk om er erover te spreken met de huisarts en veel mensen weten niet waar informatie kan worden verkregen.

Op maandag 8 en 22 april zijn er daarom 2 voorlichtingsavonden over een zelfgekozen levenseinde.

Op 8 april zal Jaap van Riemsdijk van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levensEinde) vertellen over o.a. euthanasie en palliatieve sedatie. Hij geeft verder uitleg over wilsverklaringen, zoals het euthanasieverzoek en het behandelverbod.

Op 22 april ontvangen wij Wouter Beekman, lid van de initiatiefgroep Uit Vrije Wil. Uit Vrije Wil streeft naar het legaliseren van stervenshulp aan ouderen die hun leven voltooid achten en willen sterven. Die ouderen kiezen voor een waardige dood in eigen regie. Wouter vertelt over de huidige mogelijkheden.

Op beide avonden heb je ook de gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door Alma UItvaartzorg. Je bent van harte welkom in de Witte Kerk op de Koningin Wilhelminalaan 15 te Naarden. De lezingen zijn gratis toegankelijk op maandag 8 en 22 april om 19.30 uur. Voor een consumptie in de pauze wordt een vergoeding gevraagd.

Aanmelden kan via 035-6910743 of info@almauitvaartzorg.nl. 
Barbara Alma

Geplaatst door: Barbara
vrijdag 01 januari 1970

Euthanasie

“Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene op diens verzoek.”

Het staken of niet starten van een (medische) behandeling die naar heersend medisch inzicht zinloos is of waar geen toestemming voor is, valt niet onder euthanasie. Ook palliatieve sedatie valt er niet onder. Op palliatieve sedatie komen we in een volgende column terug. 

Hoe regel je euthanasie?
In Nederland bestaat er geen recht op euthanasie. Het valt dus niet met 100% zekerheid te regelen. Je kan wel de kans vergroten dat een arts jouw wens respecteert.

Bij de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) kan je een set wilsbeschikkingen aanvragen, je regelt dan een aantal zaken in 1 keer.

- Je hebt een schriftelijk verzoek nodig, waarin je verklaart dat je euthanasie wilt hebben onder bepaalde omstandigheden. Met zo’n euthanasieverzoek kan jouw arts later aantonen dat hij gehandeld heeft op jouw verzoek. Een arts is echter niet verplicht euthanasie of welke andere behandeling dan ook uit te voeren.
- Een arts kan euthanasie weigeren, maar je kan toch het heft in handen houden door levensrekkende behandelingen te weigeren. In een behandelverbod kan je bijvoorbeeld aangeven of en hoelang je behandeld wilt worden als je in coma raakt, of onder welke omstandigheden je alleen nog behandeling wil die erop gericht is pijn en ongemak te bestrijden.
- Je kan ook iemand aanwijzen die opkomt voor jouw belangen. Je volmacht deze persoon hiervoor op jouw euthanasieverzoek. Volgens de wet is deze de eerste en belangrijkste persoon die een arts raadpleegt bij het nemen van beslissingen. De stem van die persoon telt zwaarder dan die van je partner of kinderen. Zo kan je, als jouww familieleden tegen jouw wensen zijn, toch zorgen dat deze zo veel mogelijk gerespecteerd worden.

- Je moet jouw wensen met je behandelend arts bespreken. Het is belangrijk dat beide partijen duidelijk zijn over hun wensen en grenzen. Mocht je in dit gesprek de indruk krijgen dat jouw arts niet open staat voor euthanasie, dan kan je overwegen om een andere arts te kiezen. 

- Bespreek de verklaring met je huisarts en draag een kopie van het verzoek liefst altijd bij je.

Euthanasie bij dementie
De kans dat je euthanasie krijgt bij diepe dementie, is nauwelijks aanwezig. De arts wil voor de uitvoering nog een laatste keer vragen of je de euthanasie echt wilt. Dit kan niet meer wanneer je diep dement bent. Daarnaast is men van mening dat een demente patiënt niet ondraaglijk lijdt, wat een van de zorgvuldigheidseisen is. Dementie is op zichzelf dus geen reden voor euthanasie, maar er is veel discussie over en veel over aan de gang. Bij de NVVE kunnen ze je meer vertellen over eventuele mogelijkheden.

(Bron: nvve.nl) 
Voor meer informatie: www.nvve.nl of telefoon: 0900-6060606. 

Heb je nog vragen? Bel naar 035-6910743 of mail naar info@almauitvaartzorg.nl.
Barbara Alma

Geplaatst door: Barbara
vrijdag 28 mei 2016

lezing over Euthanasie

Een ingewikkeld onderwerp..... euthanasie

Misschien is het beroeps-deformatie, maar het verbaasd me vaak hoe weinig mensen eigenlijk weten van euthanasie. Terwijl het in Nederland zo open kan worden besproken en het zo goed is geregeld, denken mensen toch vaak de grootste onzin:

Als je veel pijn hebt, bel je gewoon even de dokter dat je graag op zaterdag wil gaan met zijn hulp. vrijdag kan niet, want dan heeft een kleindochter tentamen....
De dokters doen maar wat. Als kwaadwillende kinderen de erfenis willen verdelen, kunnen ze het overlijden gewoon even regelen bij de huisarts....

En dat terwijl we het hier zo goed hebben geregeld, alles zo zorgvuldig wordt gedaan en zo indringend wordt getoetst na afloop. Ik ben trots op de manier waarop wij het hier doen en daarom heb ik de NVVE gevraagd om uit leggen hoe euthanasie in z'n werk gaat.

Je bent welkom op maandag 23 mei om 19.30 uur in De Witte Kerk op de Koningin Wilhelminalaan 15 in Naarden. De avond is gratis toegankelijk. Meld je aan via 035-6910743 of info@almauitvaartzorg.nl.

Geplaatst door: Barbara